LT VIỆT NAM PHỐI HỢP VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC HỘI THẢO BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM ĐỊNH VAN AN TOÀN SỬ DỤNG TRONG CÁC NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP

  Baker Huge GE và Đại lý ủy quyền (Công ty LT Việt Nam) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Bảo dưỡng và kiểm định Van an toàn sử dụng trong các Nhà máy Công Nghiệp”.

Baker Huge GE and Authorized Distributer (LT Vietnam Company) in collaboration with the Ministry of Industry and Trade organized a Workshop on "Maintenance and inspection of safety valves for use in industrial plants".

Cuối năm 2019 tại Hà Nội, Bộ Công thương – Công ty LT Việt Nam & Nhà sản xuất Baker Hughes GE đã tổ chức Hội thảo “Bảo dưỡng và kiểm định Van an toàn sử dụng trong các nhà máy Công nghiệp.

At the end of 2019 in Hanoi, the Ministry of Industry and Trade - Vietnam LT Company & Manufacturer Baker Hughes GE organized the Workshop "Maintenance and Inspection of safety valves for use in Industrial plants

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Lượng – Cục trưởng cục An toàn và môi trường Công nghiệp. Tham dự Hội thảo có rất nhiều đại biểu tới từ trên 20 nhà máy Công nghiệp lớn ở Việt Nam như Lọc dầu Dung quất, Lọc dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng, Đạm Phú Mỹ, Nhiệt điện Nghi Sơn, Nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện Hải Phòng…

The seminar took place under the chairing of Mr. Tran Van Luong - Director of Department of Industrial Safety and Environment - Ministry of Industry and Trade. There were many delegates attend the Seminar from over 20 industrial factories in Vietnam such as Dung Quat Refinery, Nghi Son Refinery & Petrochemical LLC, Vung Ang Thermal Power, Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation, Nghi Son Thermal Power, Pha Lai Thermal Power, Hai Phong Thermal Power...

Hình ảnh: Ông Trần Văn Lượng – cụ trưởng cục an toàn kỹ thuật môi trường Công nghiệp phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội Nghị 

Photo: Mr. Tran Van Luong - Director of Industrial Environment Safety Technology Department of Ministry of Industry and Trade gave the opening speech and directed the Conference

Ông Jagtar Singh – Giám đốc khu vực Châu Á (sản phẩm Valve an toàn Consolidated) & Ô Dương Khánh Phong – Giám đốc bán hàng khu vực Việt nam trình bày và giới thiệu các quy trình, giải pháp tiêu chuẩn của hãng BHGE về bảo dưỡng & sửa chữa , kiểm định Van an toàn trong các nhà máy công nghiệp như các nhà máy Nhiệt điện, Lọc hóa dầu, đặc biệt liên quan tới valve an toàn ở các khu vực có điều kiện làm việc khắc nghiệt như: Lò hơi, tuabin, máy phát điện…

Mr. Jagtar Singh - Asia Regional Manager (Consolidated Safety Valve product) & Mr. Duong Phong - Vietnam Regional Sales Manager presented and introduced the standard processes and solutions of BHGE maintenance, repair and inspection of safety valves in industrial plants such as thermal power plants, petrochemical refineries, especially related to safety valves in areas with harsh working conditions such as: Boilers , turbines, generators…

             Hình ảnh : Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực tế tại nhà máy và giải đáp thắc mắc của NSX.

Photo: Delegates exchanged practical experience at the factory and answered questions of NSX.

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty LT Việt Nam (Đại lý ủy quyền của Nhà sản xuất Baker Hughes GE) phát biểu cảm ơn và cam kết sẽ sử dụng đội ngũ kỹ thuật của LT Việt Nam và nhà sản xuất đồng hành, hộ trợ các nhà máy hết sức trong quá trình vận hành. Đồng thời cũng lắng nghe, tập hợp các thắc mắc của các nhà máy để đề xuất Bộ Công thương về các hành lang pháp lý cho việc kiểm định valve an toàn.

Mr. Do Manh Hung - Director of LT Vietnam Company (authorized agent of Baker Hughes GE Manufacturer) expressed his thanks and pledged to use LT Vietnam's technical team and associated manufacturers, support plants as much as possible during operation. At the same time, listen and gather questions from factories to propose the Ministry of Industry and Trade on the legal corridors for safety valve testing.

Hình ảnh : Ông Đỗ Mạnh Hùng -Giám đốc Công ty LT Việt Nam phát biểu cảm ơn

Photo : Mr. Do Manh Hung - Director of LT Vietnam Company (authorized agent of Baker Hughes GE Manufacturer) expressed his thanks

Hội thảo kết thúc tốt đẹp cùng ngày.

The workshop ended successfully on the same day.Our Customers