21000 series High-Performance Control Valves/ Van điều khiển masoneilan 21000 seriesBHGE offers the Masoneilan 21000 Series heavy top-guided globe valve for a wide range of automated process control applications. The 21000 Serie product line features a single ported design configuration, which permits numerous trim, actuation, and instrumentation solutions including:
Lo-dB* Noise Attenuation                           
Reduced Capacity & Low Flow Trim          
Cryogenic Configuration
Tight Shutoff         
Environmental Packing
Anti-Cavitation
Design Flexibility
Multiple End Connections                                    Various Materials
Angle Body Configuration                                   Bellows Seal Design       
Piston Actuation Option                                       • Extension Bonnets
• Cryogenic Configuration                                      Low-Emissions Packing   
 Various Trim Options
Single- and Double-Stage Low Noise and Anti-Cavitation Trim 
Quick-Change or Threaded Seat Rings  
• Standard Hardened Trim (Stellited orEquivalent Trim)      
Soft-Seat Design  
Reduced Capacities and Low-Flow Trims
Equal Percentage and Linear Characteristics   


Online testing 21000 series control valve by BHGE professionerLT Vietnam là đại diện phân phối độc quyền các sản phẩm van Masoneilan tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp tất cả các phụ tùng và phụ kiện đi kèm van, ngoài ra đội ngũ kỹ sư của chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn, thiết kế, bảo dưỡng, sửa chữa và lựa chọn van phù hợp với nhu cầu và điều kiện vận hành của khách hàng. 

 

Để nhận thông tin và tài liệu chi tiết của các dòng van điều khiển, phụ kiện  Masoneilan vui lòng liên hệ : 

Email: Sales@ltvietnam.com.vn

Điện thoại: (84-24) 6650 6373

Valves Engineer : 

Mr. Tuấn 0981282386. Email : tuannt@ltvietnam.com.vn 


 #masoneilan #masoneilan_viet nam, #Masoneilan_viet_nam, Masoneilan việt nam, Đại lý masoneilan tại việt nam, Dresser_Việt_Nam, #dresser việt namOur Customers